Cambio de horarios de recollida dos nenos e nenas nos diferentes comedores escolares / Curso 2021-2022

Comedores escolares

Os cambios nos horarios de recollida terán como únicos requisitos de que sexan dentro dos horarios existentes para cada curso e deberán ser solicitados telefonicamente á coordinadora do servizo coa antelación suficiente.

 

Criterios baixo os que se regulan os cambios de horario de recollida nos comedores:

 • Os pais/nais/titores terán que escoller o horario de recollida dos seus fillos conforme os horarios que se reflicten para este servizo neste documento.
 • Estes horarios establécense ca finalidade de que os grupos burbulla non se mesturen entre si, motivo polo que se deberá acoller a un dos horarios de recollida dos que hai estipulado para cada curso concreto.
 • A partires do mes de outubro de 2020 dáse a posibilidade de que dentro dos horarios de recollida existentes para un curso concreto se poidan facer cambios, pero só dentro deses horarios.
 • Non se poderán solicitar horarios que non pertenzan a un determinado curso.
 • Poderanse, incluso, escoller dentro dos horarios existentes un distinto segundo o dí­a da semana de que se trate.
Dirixido a:
Alumnado de educación infantil e primaria ( de 3 a 12 anos)
Ano:
2021
Share

Requisitos

 

Os cambios nos horarios de recollida terán como únicos requisitos:

 • Que sexan dentro dos horarios existentes para cada curso.
 • Que se soliciten coa antelación suficiente vía telefónica á coordinadora do servizo en cada centro. 
 • Que non afecten a organización do servizo.

Teléfonos coordinadoras servizo de comedor:

 • CEP Ventín: 669 984 390
 • EEI Milladoiro: 608 234 374
 • CEIP Barouta e EEI Covas: 639 263 693
 • CEIP Maía: 628 352 877
 • CEIP Agro do Muiño e EEI A Igrexa: 686 527 458

Pregamos a máxima puntualidade na hora de recollida elexida.

BAROUTA

CURSO

HORARIOS RECOLLIDA ELEXIR

PUNTO RECOLLIDA

  INFANTIL

  15:30 / 16:10 / 16:30

  PORTALIÑO PEQUENO

  PRIMEIROS A, B e C
  SEGUNDOS B e C

  15:50 / 16:20

  SEGUNDO A
  QUINTOS A e B
  SEXTOS A e B

  16:00 / 16:30


 

A MAÍA

CURSO

HORARIOS RECOLLIDA ELEXIR

PUNTO RECOLLIDA

4º de infantil

15:30 - 15:40
16:35 - 16:45

NOVO PORTALÓN

5º de infantil

15:50 / 16:20
16:35 - 16:45

NOVO PORTALÓN

6º de infantil

16:00 - 16:10
16:35 - 16:45

NOVO PORTALÓN

1º de primaria

15:30 - 15:40
16:35 - 16:45

PORTALÓN LATERAL COLEXIO

2º de primaria

15:45 - 15:55
16:35 - 16:45

PORTALÓN LATERAL COLEXIO

3º de primaria

16:00 - 16:10
16:35 - 16:45

PORTALÓN LATERAL COLEXIO

4º de primaria

16:20 - 16:30
16:35 - 16:45

PORTALÓN PRINCIPAL

5º de primaria

16:20 - 16:30
16:35 - 16:45

PORTALÓN PRINCIPAL

6º de primaria

16:20 - 16:30
16:35 - 16:45

PORTALÓN PRINCIPAL


 

AGRO DO MUÍÑO

INFANTIL

CURSO

HORARIOS RECOLLIDAS E ENTREGA BUS

PUNTO RECOLLIDA

4ºA E 4ºB DE INFANTIL

15:40 / 16:10 / 16:30 (BUS) / 16:45

PORTA EXTERIOR QUE DA ACCESO A INFANTIL

5ºA E 5ºB DE INFANTIL

15:50 / 16:10 / 16:30 (BUS) / 16:50

6ºA E 6ºB DE INFANTIL

16:00 / 16:10 / 16:30 (BUS) / 16:55


 

PRIMARIA (1º TURNO XANTAR)

CURSO

HORARIOS RECOLLIDAS E ENTREGA BUS

PUNTO RECOLLIDA

1ºA, 1ºB E 1ºC

 

 

15:25 / 16:10 / 16:30 (BUS) / 16:50

 

 

PORTA PRINCIPAL

2ºA, 2ºB E 2ºC

 

 

15:35 / 16:10 / 16:30 (BUS) / 16:40

 

3ºA, 3ºB E 3ºC

 

 

15:45 / 16:10 / 16:30 (BUS) / 16:35

 

 


 

PRIMARIA (2º TURNO XANTAR)

CURSO

HORARIOS RECOLLIDAS E ENTREGA BUS

PUNTO RECOLLIDA

4ºA, 4ºB E 4ºC

16:20 / 16:30 (BUS) / 16:45

PORTA EXTERIOR QUE DA ACCESO AO COMEDOR (a mesma que emprega o centro)

5ºA, 5ºB E 5ºC

16:20 / 16:30 (BUS) / 16:50

6ºA, 6ºB E 6ºC

16:20 / 16:30 (BUS) / 16:55


 

EEI MILLADOIRO

CURSO

RECOLLIDA

HORARIOS DE RECOLLIDA PARA ELEXIR

3 ANOS (a partir do 28 de setembro)

Porta principal

15:20 - 15:30
15:50 - 16:00
16:20 - 16:30

4 ANOS

Porta de emerxencia no pasillo de cristaleira

5 ANOS

Porta de emerxencia da aula de usos múltiples, lateral do centro


 

VENTÍN

CURSO

PORTA

HORARIO

Porta principal do colexio

15:45, 16:10 e 16:45

Portal patio do medio

15:45, 16:10 e 16:45

Portal patio da curva

15:45, 16:10 e 16:45

Portal patio da curva

16:20 e 16:45

Portal patio do medio

16:20 e 16:45

Porta principal do colexio

16:20 e 16:45