RENOVACIÓNS - LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Bos Días Cole
Comedores escolares
Tardes divertidas

Listaxes de admitidos e excluídos dos nenos e nenas que renovaron as prazas de Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas para o próximo curso 2022/2023.

Para comprobar a súa renovación debe localizar o número de rexistro na lista do servizo que renovou.

As solicitudes non admitidas, poderán emendar solucionando o indicado e presentando a xustificación da emenda mediante rexistro.

Todas aquelas solicitudes non admitidas que non emenden antes do 1 de setembro, perderán a praza.

Lembre que a documentación que presente debe ser orixinal se o presenta nun rexistro presencial ou copia auténtica, se fai a presentación por rexistro telemático.

Os teléfonos para información das débedas en executiva son os seguintes:
DEPUTACIÓN: 900 132 204     GTT: 981884 896     ESPINA & DELFÍN: 981 890 776

Dirixido a:
Usuarios de Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas que renovaron praza.
Ano:
2022
Share