AUTORIZACIÓN SAÍDA DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Venres, 18 Febreiro, 2022

Os pais/nais de nenos que cursen 5º e 6º de primaria que desexen autorizar ao seu fillo/a a que saia só/soa dos Servizos Complementarios de Educación. Deberá cumplimentar, firmar e presentar no rexistro (telemático ou presencial) o modelo "Autorización saída"

Adxuntos