LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E LISTA DE AGARDA DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS DE AMES PARA O CURSO 2023-2024

Escolas infantís municipais

TODAS AQUELAS PERSOAS QUE SOLICITARON PRAZA NAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS  DE AMES PODERÁN COMPROBAR AS LISTAXES PROVISIONAS DE ADMITIDOS E LISTA DE AGARDA PARA O CURSO 23-24

As presentes listas sométense a información pública polo prazo de 10 días hábiles a efectos de exame e reclamacións. Unha vez rematado este prazo, e vistas as posibles reclamacións, a Alcaldía do Concello ditará o decreto coas listas definitivas e abrirase o prazo de matrícula que será do 1 ao 15 de xuño,  en horario de 9:00 a 14:00h  nas propias escolas.

 

Dirixido a:
Familias que presentaron a solicitude de praza nas escolas infantís municipais para o curso 22-23
Ano:
2023
Share