LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E LISTA DE AGARDA DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS DE AMES PARA O CURSO 2022-2023

Escolas infantís municipais

TODAS AQUELAS PERSOAS QUE SOLICITARON PRAZA NAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS  DE AMES PODERÁN COMPROBAR AS LISTAXES PROVISIONAS DE ADMITIDOS E LISTA DE AGARDA PARA O CURSO 22-23

As presentes listas sométense a información pública polo prazo de 10 días hábiles a efectos de exame e reclamacións. Unha vez rematado este prazo, e vistas as posibles reclamacións, a Alcaldía do Concello ditará o decreto coas listas definitivas e abrirase o prazo de matrícula que será do 1 ao 15 de xuño.

 

Dirixido a:
Familias que presentaron a solicitude de praza nas escolas infantís municipais para o curso 22-23
Ano:
2022
Share