LISTAXES DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS EN BOS DÍAS COLE, COMEDOR E TARDES DIVERTIDAS PARA O CURSO 2024/2025 QUE DEBEN PRESENTAR MATRÍCULA

Bos Días Cole
Comedores escolares
Tardes divertidas

No apartado "Documentación" pode consultar as listas de prescricións admitidas e excluídas nos Servizos Complementarios de Educación para o curso 2024/2025.

As solicitudes admitidas, deberán formalizar a matrícula según as instruccións que se adxuntan, do 26 de xuño ao 8 de xullo do 2024.

Bos Días Cole (todos os centros)

Tardes Divertidas (todos os centros)

Comedor excepto Ventín (Eei Milladoiro, Eei A Igrexa, Eei Covas, Ceip Agro do Muíño, Ceip A Maía e Ceip de Barouta)

Pendente de asignación (todas as solicitudes pendentes da Comisión de Escolarización)

Ventín (solicitudes de comedor con puntuación e incidencias) 

No Cep de Ventín non se indica os admitidos/excluídos ata coñecer os espazos dispoñibles para o servizo.

No caso das solicitudes pendentes de asignación e das solicitudes para o Comedor de Ventín, avisarase individualmente á familia para formalizar a matrícula no caso de ser admitidos.

Dirixido a:
Solicitantes prazas de Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas
Ano:
2024
Share

Solicitude, preinscrición e matrícula

PARA FACER A MATRÍCULA (solicitudes admitidas na listaxe de prescricións)

PASO 1. Xerar a solicitude a través de www.conciliames.gal.

Tamén se poderá realizar este trámite de xeito presencial no Departamento de Educación situado no Pazo da Peregrina en Bertamiráns ou na Oficina Municipal de Milladoiro, para o que deberán solicitar cita previa no teléfono 981.891.476

PASO 2. Liquidar as taxas de matrícula

Solicitar á Recadación Municipal, no enderezo electrónico ames@canaltributos.com, a autoliquidación de taxas para o(s) servizo(s) que vaia a matricular (12,00 por servizo e neno/a).

É condición indispensable o pago das taxas para facer efectiva a matrícula.

PASO 3. Rexistrar a solicitude debidamente cuberta e asinada a través de calquera dos rexistros aos que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

¡¡IMPORTANTE!!

Para a súa validez e toma en consideración a solicitude debe rexistrarse.

Para considerar firmadas as solicitudes presentadas mediante rexistro telemático, é preciso que os arquivos xerados coas solicitudes conteñan as firmas dixitais (as firmas manuscritas non son válidas se non veñen acompañadas da sinatura dixital)

PASO 4. Comprobar as listaxes de admitidos e excluídos:

Provisionais: Publicación prevista 12 ou 15 de xullo do 2024, con prazo de emenda de 10 días hábiles en www.conciliames.gal e en www.concellodeames.gal

Definitivas: Publicación prevista finais do mes de xullo do 2024 xunto coas renovacións en www.conciliames.gal e en www.concellodeames.gal

NOTA: Por organización non se emitirán avisos de emenda por outro medio.

¡¡IMPORTANTE!!

Os usuarios que non aparezan como admitidos na listaxe definitiva perderán a praza para o vindeiro curso e por tanto, no caso de seguir interesados, deberán solicitar unha nova presentando unha solicitude de prescrición e o impreso de baremación (para o servizo no que sexa obrigatorio)

Non matricular en prazo suporá a perda da praza para o vindeiro curso.

 

PARA SOLICITAR A BONIFICACIÓN DE TAXAS

Aquelas persoas que desexen solicitar a bonificación de taxas para o curso 2024-2025, terán que presentar a solicitude cando formalicen a matrícula e entregar a documentación que se requira segundo o caso. Poderá consultar a documentación necesaria na paxina www.conciliames.gal.