Revogación resolvo terceiro decreto 933/2024 polo que se fixaban as prazas de inscrición e emerxencia social do curso 2024/2025

Bos Días Cole
Comedores escolares
Tardes divertidas

Prazas ofertadas nos Servizos Complementarios de Educación para o curso 2024/2025.

Revogación do resolvo tercerio do Decreto 933/2024 polo que se fixan para o curso 2024/2025 as prazas de preinscrición e renovación do curso 2024/2025

Bos Días Cole, Comedor Escolar e Tardes Divertidas

Dirixido a:
Solicitantes prazas curso 2024/2025
Ano:
2024
Share

Documentación