Selección de horarios de recollida dos nenos e nenas nos diferentes comedores escolares / Curso 2023-2024

Comedores escolares

Co fin de organizar as saídas de forma gradual, solicitamos que nos indique o horario de preferencia para recoller o seu fillo ou filla. Presione sobre o nome do centro para escoller a quenda que prefira. Só estará activo para marcar a opción inicial, quedando deshabilitado o sábado 9 de setembro ás 23.59 horas. Para modificar a opción, deben contactar cas coordinadoras.
 

cartel horarios e portas 23-24

Prema no nome do Centro Escolar

 

A Maia

Barouta

Agro

EEI Milladoiro

Ventín

 

Dirixido a:
Usuarios/as de Comedores Escolares de Ames
Ano:
2023
Share

Requisitos

  • Os pais/nais/titores terán que escoller o horario de recollida dos seus fillos conforme os horarios que se reflicten para este servizo.
  • Estes horarios establécense coa finalidade de facer as entregas coa maior seguridade, motivo polo que se deberá acoller a un dos horarios de recollida dos que hai estipulado para cada curso concreto.
  • Dáse a posibilidade de que dentro dos horarios de recollida existentes para un curso concreto se poidan facer cambios, pero só dentro deses horarios. Non se poderán solicitar horarios que non pertezan a un determinado curso salvo que se trate de necesidades médicas/terapéuticas debidamente acreditadas. Poderanse, incluso, escoller dentro dos horarios existentes un distinto segundo o día da semana de que se trate.
  • Os cambios nos horarios de recollida terán como únicos requisitos que sexan dentro dos horarios existentes para cada curso, se fagan ca antelación suficiente e non afecten a organización do servizo, motivo polo que deberán ser comunicados telefonicamente á coordinadora do servizo.
  • Para a recollida, os monitores encargaranse de ir recollendo aos nenos polos distintos grupos e trasladaranos ás portas correspondentes nos horarios de recollida dos nenos/as.