Nota aclaratoria "Prazas de Escola de Verán"

Xoves, 20 Xuño, 2024

Todo/a usuario ou usuaria que teña acreditada a necesidade de conciliación e cumpra cos requisitos establecidos, terá garantida a súa praza no servizo.

Adxuntos