Revogación resolvo terceiro decreto 933/2024 polo que se fixaban as prazas de inscrición e emerxencia social do curso 2024/2025

Luns, 3 Xuño, 2024

Revogación do resolvo tercerio do Decreto 933/2024 polo que se fixan para o curso 2024/2025 as prazas de preinscrición e renovación do curso 2024/2025

Adxuntos