TAXAS RENOVACIÓN BOS DÍAS COLE, COMEDOR E TARDES DIVERTIDAS

Venres, 8 Marzo, 2024

Solicitar á Recadación Municipal, no enderezo electrónico ames@canaltributos.com, a autoliquidación de taxas para o(s) servizo(s) que vaia renovar (12,00 € por servizo e neno/a). É condición indispensable o pago das taxas para facer efectiva a renovación.