Condicións xerais de uso

A web do Concello de Ames https://conciliames.gal está dirixida á publicación de información sobre os programas de conciliacion do Concello de Ames, así como, adaptada para que os usuarios poidan realizar os trámites oportunos na xestión de ditos programas de conciliación.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibida a copia, distribución ou uso separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan, dos gráficos, iconas, logotipos e imaxes dispoñibles neste Sitio web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade, agás que exista algunha función especificamente comercial inherente a algún servizo da páxina.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.