Ordenanzas e regulamentos

Para todo o relacionado co pagamento dos servizos e as solicitudes de bonificación de taxas, consulte a ordenanza fiscal vixente:

Para información sobre a regulación do funcionamento dos servizos consulte o seu regulamento

Pode descargar os seguintes impresos: