Teño que pedir cita para presentar a solicitude no rexistro do concello?