Quen debe asinar a documentación cando a entregue telematicamente?