Como cubro as solicitudes se non teño acceso a internet?

Resposta

Os/as usuarios/as que non dispoñan das ferramentas necesarias para acceder á Internet, teñen á súa disposición o persoal do Departamento de Educación, ben na oficina municipal do Milladoiro ou no Departamento de Educación en Bertamiráns, para realizar de forma conxunta este trámite, para o que deberán solicitar unha cita ao teléfono 981 891 476.