Listaxe de preinscricións (solicitantes novos) en Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas para o curso 2023/2024

Bos Días Cole
Comedores escolares
Tardes divertidas

Listaxes de preinscricións (novos usuarios) para os Servizos Complementarios: Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas para o próximo curso 2023/2024.

Prazo de reclamacións e emendas do 6 ao 20 de xuño de 2023.

Os solicitantes de novas prazas para o curso 2023/2024 que presentaron a preinscrición dentro do prazo (marzo), deben consultar as listaxes no apartado de "Documentación" localizando a solicitude polo número de rexistro asignado no momento da súa presentación.

Nas listas de Bos Días Cole e Tardes Divertidas, poderán comprobar se teñen algunha incidencia, dispoñendo do prazo de 10 días hábiles para emendar a solicitude.

Nas listas de Comedor, ademáis das incidencias da solicitude, verá a asignación da puntuación outorgada según o TEXTO REFUNDIDO DO REGULAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE COMEDORES ESCOLARES, BOS DÍAS COLE E TARDES DIVERTIDAS DO CONCELLO DE AMES, publicado no BOP nº 88 do 10 de maio do 2023.

Dirixido a:
Solicitantes de Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas para o curso 2023/2024
Ano:
2023
Share