Preinscrición e renovacion de praza nos servizos complementarios de educación: Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas para o curso 2022/2023

Bos Días Cole
Comedores escolares
Tardes divertidas

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas para o curso 2022-2023.

Deberán preinscribirse os nenos e as nenas de novo ingreso e os que non estiveran dados de alta nos servizos a data 01/03/2022.

Deberán renovar aqueles que estean dados de alta nos servizos a data 01/03/2022 e queiran volver a facer uso dos mesmos no curso 2022-2023

A tramitación das solicitudes de preinscrición, da renovación e, de ser o caso, de bonificación de taxas pódese realizar a través desta páxina premendo no botón “Inicia sesión” si xa ten conta, ou no botón “Crear conta” se todavía non a ten.

O prazo para poder facer esta xestión está aberto dende o 1 ao 31 de marzo. Posteriormente, abrirase un prazo para formalizar a matrícula dos preinscritos aceptados.

Unha vez feita a preinscrición ou renovación haberá que xerar un pdf co impreso de solicitude, asinalo dixitalmente (todos os membros maiores de idade da unidade familiar) e presentalo a través do Rexistro telemático da Sede electrónica. Outra opción é imprimilo en papel, firmalo manualmente e presentalo nas Oficinas de asistencia en materia de rexistro do Concello de Ames, situadas na Casa do Concello, en Bertamiráns; ou na Oficina municipal do Milladoiro.

Para acudir a calquera destas oficinas hai que dispor de cita previa, reservando cita na Sede electrónica do Concello de Ames.

Por último, tamén se pode presentar o impreso de solicitude en calquera outro rexistro ao que se refira o artigo 16 da Lei 39/2015 do 1 de Outubro de Procedemento Administrativo Común das AAPP.

A aplicación para xerar as solicitudes de renovación e preinscrición online para os servizos complementarios de educación e conciliación é o mesmo que se empregou nos últimos anos. As persoas que xa empregaron este servizo anteriormente non teñen que volver a darse de alta. No caso de non ter ou non recordar as claves de acceso poderá solicitalas desde a mesma páxina. Os novos usuarios/as deben premer na ligazón de crear conta. Despois xa se poderá iniciar sesión para facer as xestións que se estimen oportunas. O/as usuarios que non dispoñan de acceso a internet, poderán solicitar unha cita no Departamento de Educación chamando ao número 981 891 476.

No caso da preinscrición na REDE MUNICIPAL DE COMEDORES ESCOLARES, deberán achegar o formulario de baremación e a documentación necesaria para a valoración, xunto coa solicitude.

Ademais, os usuarios/as dispoñen dun simulador de cotas. Este cálculo será orientativo, suxeito á comprobación do expediente por parte do departamento de Educación.

Dirixido a:
Alumnado de educación infantil e primaria ( de 3 a 12 anos)
Ano:
2022
Share

Requisitos

Facer o/s trámite/s dentro do prazo

Estar ao corrente nas obrigas tributarias co Concello de Ames

(Artigos 5, 24 e 25 do Regulamento rede municipal Comedores Escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas do Concello de Ames)

Solicitude, preinscrición e matrícula

 1. Preinscrición:
  • Cubrir e firmar a solicitude
  • Cubrir e firmar o impreso de baremación
  • Presentar mediante rexistro a solicitude, o impreso de baremación xunto coa documentación precisa
 2. Renovación:
  • Cubrir e firmar a solicitude
  • Presentar mediante rexistro a solicitude e calquera documentación xa presentada que sofrira cambios desde a súa presentación
  • Solicitar o pago das taxas de renovación e efectuar o pago
  • Cubrir, firmar e presentar mediante rexistro a solicitude de Bonificación de Taxas (se procede)